என்னைப்பற்றி

Meet our AuthorsTamil-English bilingual webmagazine Dedicated to Education of Children - best viewed in 1280x800 Screen Resolution
To display talents of children and develop personality through stories, poems, songs etc. is our objective. Our contents meet the taste of elders also. A section on Tamil Computing and Learning guides the users to create Tamil contents in their personal computers and learn Tamil through Azhagi the Easiest and Fastest Tamil word processing and transliteration software.        Bring out the child in you...
 Facebook Twitter More...


Easiest and Best

Back Issues

FIGHT CORRUPTION


NOTICE

மழலைகள்Diwali Video
தமிழ்த்திரு நாடுதன்னைப் பெற்ற எங்கள்
தாயென்று கும்பிடடி பாப்பா
தீபாவளி அறிவுரை - இணையப் பாட்டிஅன்புக் குழந்தைகளே,

நீங்கள் தீபாவளி உத்சாகத்தில் புது உடை, மத்தாப்பு, பட்டாசுகள், மற்றும் தின் பண்டங்களுடன் மஜாவாக வளைய வருவதைப் பார்க்கிறேன். காலையில் கடவுளுக்கு முன் நின்று பிரார்த்தனை செய்ய மறக்காதீர்கள். பின் குருவையும் பெற்றோர்களையும் மனதார வணங்குங்கள். உங்களுக்காக இதோ ஆங்கிலத்தில் ஒரு கவிதை:

Pray to God, our master, our Lord

Pray to the Guru, to yourself be true,

Pranam your parents

Who encourage your talents

Seek blessings from elders

And then enjoy your crackers,

With affectionate hug and lovePost your comments to Facebook


to mazhalaigal@gmail.com    Give your Feedback     Take a Quiz

Submit your content by mail to: mazhalaigal@gmail.com     Free Software Every Day     Free world Clock
Designed and maintained by AKR Consultants