மழலைகள்.காம்
Children of today are the future Leaders
Bring out the child in you
Produce Tamil contents in ALL Windows applications CLICK HERE
Enable unicode to view all Tamil contents of this site CLICK HERE

Download Azhagi Tamil Software @ Download Azhagi Tamil software - Free Tamil Computing at its Easiest Best - Create Tamil contents in ALL Windows applications
 

விவேகானந்தர்

Artist: T. Swaminathan

 Artist: T. Swaminathan
பாரதத்தின் பெருமைதனைப்
பார்புகழச் செய்தவர்
இருளில் நின்ற இந்தியரை
ஒளியில் நிற்கச் செய்தவர்!


Submit your articles One Free Software Every Day Tamil Fonts Converter Music


Click here to give your Feedback
editor@mazhalaigal.com